Categories
Uncategorized

Welcome to an open corpus of Finnish Upper Secondary School Spoken English

(English introduction below the Finnish text)

FUSE-nettisivujen ensisijaisena kohderyhmänä ovat englannin kielen opettajat, opiskelijat ja tutkijat. Sivusto kannustaa mm. analysoimaan, kommentoimaan ja keskustelemaan suomalaisten lukiolaisten suullisen kielitaidon kokeen aikana puhutusta englannista.

FUSE-korpus sisältää suullisen kielitaidon kokeeseen osallistuneiden suomalaisten lukiolaisparien äänitteitä sekä niistä litteroituja keskusteluja. Äänitteiden ja litteraattien määrä kasvaa tulevaisuudessa.

FUSE:n avulla sinä ja kohderyhmäsi voitte syventää tietojanne suomalaisten lukiolaisten puhutusta englannista. Tämä korpus eroaa muista puhekorpuksista tavoitteessaan; avainasemassa on yhteistyö. FUSE rohkaisee Suomessa toimivia englanninopettajia luomaan yhdessä ainutlaatuisen, kansallisen korpuksen. Voit osallistua FUSE:n kehittämiseen lähettämällä äänitteen suullisen kielitaidon kokeesta tai jakamalla ajatuksiasi keskusteluryhmien keskusteluissa.

 

Lisätietoja tästä projektista löydät englanniksi sivulta About the project. Suosittelen myös lukemaan Usein kysytyt kysymykset -sivun eli FAQ:n.

Toivotan sinulle inspiroivia tutkimisen ja yhteistyön hetkiä!

 

FUSE:n tekijä ja ylläpitäjä

Lasse Ehrnrooth
FM, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
Kielten osasto
Englantilainen filologia

 

The FUSE site is here to serve teachers, students and scholars of English who want to search, discover, analyze and comment how Finnish upper secondary school students use spoken English in the Oral Examination of English in Finnish Upper Secondary Schools.

Currently the FUSE corpus includes transcribed recordings of Finnish upper secondary school student pairs who have taken part in the Oral Examination of English. The amount of recordings and transcriptions will be increased in the future.

Besides providing you and your target group a chance to focus on aspects of English spoken by Finnish students in the existing database, the aim of this corpus differs from other speech corpora. The keyword is collaboration. FUSE wants to encourage English teachers across Finland to participate in the creation of a unique, nationwide corpus. You can participate in developing FUSE by sending an examination recording or by sharing your thoughts in the discussion forums.

For more details about this ongoing project, visit the About the project page. I also recommend that you read the FAQ page.

I wish you inspiring moments of discovery and collaboration!

 

Creator and Administrator of FUSE

Lasse Ehrnrooth
MA, Doctoral student
The University of Helsinki
Department of Languages
English philology