Expand FUSE by sending an exam recording

Dear English teachers and students,

Without raw material, exam recordings, there would be no transcriptions to explore and analyze. That is why your contribution is truly important. The steps for a successful contribution are listed below.


1. Acquire students’ consent
Teacher: Advice your students to fill out the consent form.

Lupalomake suomeksi
Hei ENA8-kurssilainen!

Osallistu FUSE-verkkosivuston kehittämiseen, jonka tärkeänä osana ovat Suomen lukioissa ENA8-kurssilla äänitetyt suullisen kielitaidon kokeen kolmannen osion keskustelut. Kyseessä on siis se keskustelu, jonka käyt tai kävit parin kanssa kurssin koepäivänä. Esimerkkejä muiden lukiolaisten keskusteluista löydät täältä.

Jos haluat kuulla parikeskustelusi ennen luvan myöntämistä tutkimus- ja litterointikäyttöön (eli äänitiedoston kirjoittamista tekstimuotoon), ilmoita siitä minulle (lasse.ehrnrooth@helsinki.fi), niin lähetän sinulle linkin, jonka kautta pääset kuuntelemaan äänitettäsi. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta suullisen kielitaidon kokeesi arviointiin.

Keskustelusi kirjoitetaan tekstiksi henkilönsuojaa kunnioittaen. Keskustelustasi sensuroidaan henkilöiden nimet, mukaan lukien omasi. Äänitteessä kuuluu nimen kohdalla hälyääni ja vastaava nimi on sensuroitu muodossa [CENSORED: forename surname]. Merkintätapa vaihtelee sen mukaan mainitaanko äänitteessä vain etunimi tai sukunimi tai molemmat. Muut puheen merkintäperiaatteet (mark-up) löydät täältä, otsikon Content ja mark-up alta. Parikeskustelusi on käsittelyn jälkeen kuunneltavissa tunnistetiedot sensuroidussa muodossa verkko-osoitteessa https://fusecorpus.eu/explore/the-audio-recordings-transcripts-and-metadata/.

Osallistumisesi FUSE:n kehittämiseen on askel kohti tutkivaa oppimista ja auttaa mm. suullisen kielitaidon vertaisarvioinnin opettamisessa ja harjoittelussa. Anonymisoituja ja litteroituja äänitteitä voivat kuunnella sekä lukea muut englannin opiskelijat sekä opettajat luokassa tai omalta laitteeltaan. Myös kieltentutkijat voivat hyödyntää aineistoa.

Voit halutessasi lukea tämän tutkimuksen tarkemman tietosuojaselosteen: FUSE:n tietosuojaseloste

Lasse Ehrnrooth
FM, Tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
Kielten osasto
Englantilainen filologia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

  Etu- ja sukunimesi

  Äidinkielesi

  Muut puhumasi kielet

  Koeparisi etu- ja sukunimi (Jos et tiedä sukunimeä, etunimi riittää.)

  Sähköpostiosoitteesi

  ENA8-kurssin opettajasi sähköpostiosoite

  Olen lukenut FUSE:a koskevan ohjeistuksen, tutustunut esimerkkeihin ja hyväksyn keskusteluni anonyymin käytön FUSE korpuksessa. HUOM. Alaikäisen opiskelijan täytyy pyytää suostumus äänitteen käyttöön huoltajaltaan (esim. äidiltä tai isältä).

  Syötä vielä alla näkyvä merkkisarja kenttään ennen lomakkeen lähettämistä.
  captcha

  Forskningstillstånd på svenska
  Forskningstillstånd

  Hej ENA8 kursdeltagare!

  Delta till utvecklingen av FUSE vars viktigaste del är de inspelade muntliga prov på ENA8 kurser i finska gymnasier och närmare bestämt den tredje delen av varje provdiskussion. Det är alltså det muntliga provet som du skall ha eller har utgjort med en annan studerande på ENA8 kursen. Tidigare uppladdade delar av det muntliga provet kan du hitta på denna webbsida i FUSE: https://fusecorpus.eu/explore/the-audio-recordings-transcripts-and-metadata/

  Om du vill lyssna på den tredje delen av ditt muntliga prov innan du ger ditt samtycke för forsknings- och transkriberingsbruk (dvs. att skriva ut det som man hör i samtalet), berätta om det (lasse.ehrnrooth@helsinki.fi) so skickar jag en länk åt dig som ger tillgång till den inspelade diskussionen. Ditt deltagande i FUSE påverkar inte det muntliga provets bedömning.

  Dataskydd tas i beaktan när den tredje delen av ditt muntliga prov skrivs ut som text. Alla personnamn, inklusive ditt eget, censureras från diskussionen. Det hörs ett signalljud när ett identifierande namn nämns på inspelningen och den censurerade delen är skriven i form [CENSORED: forename surname]. Formen ändrar sig beroende på det som nämns i diskussionen (förnamn, efternamn eller båda två). Andra principer gällande diskussionens skriftlig formulering (mark-up) hittar du från webbsidan https://fusecorpus.eu/about/ under rubriken Content and mark-up. Den tredje delen av ditt provsamtal kan lyssnas i censurerad form på FUSE webbsidan https://fusecorpus.eu/explore/the-audio-recordings-transcripts-and-metadata/.

  Ditt deltagande i utvecklingen av FUSE är ett steg mot undersökande lärände och hjälper t.ex. med att lära och öva kamratbedömning i muntlig engelska. Alla som studerar eller undervisar engelska kan både lyssna och läsa det anonymiserade och transkriberade materialet i ett klassrum eller var som helst med sina egna bärbara apparater. Språkforskare kan också använda materialet.

  Om du vill, så kan du läsa en detaljerad dataskyddsbeskrivning för denna forskning: Dataskyddsbeskrivning för FUSE

  Lasse Ehrnrooth

  FM, Doktorand
  Helsingfors universitet
  Avdelningen för språk
  Engelsk filologi
  förnamn.efternamn@helsinki.fi


  2. Send the audio file (teacher)

  a) Tiedoston lähettäminen ei onnistu Explorer-selaimella. Käytä Firefox- tai Chrome-selainta.
  b) Valitse suullisen kielitaidon kokeessa äänitetty tiedosto tai tiedostot lähetettäväksi tietokoneeltasi. Mieluiten mp3-tiedostomuodossa. Sallitut tiedostomuodot: m4a, mp3, ogg, wav, wma
  c) Ruksita “En ole robotti” -kenttä. Jos lähetät monta tiedostoa kerralla, lähettämisessä kestää useita minuutteja. Älä lähetä yli 250 megatavua kerralla.